Τα Νέα Μας

Our Latest Blog Posts
30
Ιούλ

Care Essence – Alarm Systems

Το Care @ Home ™ PERS είναι ένας ενισχυμένος κοινωνικός συναγερμός που σχεδιάστηκε για να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τον αυξανόμενο πληθυσμό ηλικιωμένων που επιθυμούν να ζουν ανεξάρτητα στο σπίτι, δίνοντάς τους μεγαλύτερη εμπιστοσύνη με προηγμένες δυνατότητες ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνουν τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και ανίχνευσης πτώσης.

Read more →
Μοιραστείτε