Τεχνική Υποστήριξη

Andoniou Force Security


Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Andoniou Force Security, βασισμένο στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και στην πολυετή εμπειρία του, είναι σε θέση να επιλύσει άμεσα, τηλεφωνικώς ή μέσω διαδικτύου, οποιαδήποτε τεχνική απορία ή πρόβλημα μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Επιπλέον, μπορούμε να σας δώσουμε οδηγίες για τον χειρισμό ή τον προγραμματισμό των συσκευών ή και να κάνουμε τον προγραμματισμό μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, όπου αυτό είναι εφικτό. Επίσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους τεχνικούς μας για τεχνικά θέματα και λύσεις στην επιλογή των υλικών μιας εγκατάστασης, ώστε αυτά να είναι λειτουργικά και στις πλέον συμφέρουσες τιμές της αγοράς.

Τμήματα Service


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής υποστήριξης μέσω Email ή καλώντας στο τηλέφωνο 2744069300 και πληκτρολογώντας τον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου
Μοιραστείτε

Site content is protected.