Πωλητής

[headline style=”6″ color=”black” tag=”h1″]Πωλητής[/headline]

  • Πτυχίο Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης
  • Γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Καλή γνώση της αγοράς των συστημάτων ασφαλείας
  • Ευχάριστο χαρακτήρα και άνεση στην επικοινωνία
  • Διάθεση για απόκτηση γνώσεων, προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη
  • Γνώση Αγγλικών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Ηλικία έως 28 ετών

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα

Μοιραστείτε

Site content is protected.