Εγκαταστάτης συστημάτων ασφαλείας

[headline style=”6″ color=”black” tag=”h1″]Εγκαταστάτης συστημάτων ασφαλείας[/headline]

  • Πτυχιούχος Μέσης ή Ανώτερης εκπαίδευσης
  • Γνώσεις εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης
  • Γνώσεις εγκατάστασης δικτύων
  • Γνώσεις εγκατάστασης κλειστών κυκλωμάτων ασφαλείας (CCTV)
  • Γνώσεις εγκατάστασης συστημάτων πρόσβασης (Access Control)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα

Μοιραστείτε

Site content is protected.